Obsługa Techniczna

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 
  • terminowe organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i jego instalacji wewnętrznych, 
  • kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku, 
  • monitorowanie usuwania awarii i ich skutków, 
  • przygotowywanie planów remontowych.