Sprzątanie

Dbanie o utrzymanie czystości i porządku w budynku .
Sprzątanie klatek schodowych  oparte o najczęściej wykonywane  czynności:
  • zamiatanie i mycie klatek schodowych,
  • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych,
  • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych,
  • mycie grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
Inne czynności uzgodnione między stronami mające na celu utrzymanie nieruchomości w należytej czystości.